Bingo i Finland

Spel har endast sparsamt vunnit mark i Finland. Det beror delvis på ett ganska strängt reglerat spelmonopol, men även på att finländarna har prioriterat andra fritidssysselsättningar. Det kan illustreras av det endast finns 2 riktiga casinons i hela landet (varav ett i Helsingfors och det andra på Åland). Bingo är inte heller särskilt stort i Finland, även om intresset ökar långsamt. Endast finländska företag får verka bingomarknaden och det krävs ett speciellt tillstånd från polisen innan det går att starta upp bingoverksamhet i vårt östra grannland. Tillståndet utfärdas i 2 år i taget, varefter det måste förnyas. Under sådana förutsättningar är det kanske inte så konstigt att bingo inte är jättestort i Finland.

Den digitala spelmarknaden har heller inte haft samma explosionsartade utveckling i Finland som den har haft i Sverige. Onlinebingo blev tillåtet i Finland 1998, men under de första åren var intresset ganska svagt. Först 2006 sköt utvecklingen ordentlig fart och nu finns ungefär 100 000 finländare som spelar bingo på nätet, mer eller mindre regelbundet. För att få spela bingo i Finland så måste du ha fyllt 18 år. Samma ålder gäller även för övriga spel.

Som svensk kan det vara svårt att ta del av den finländska bingon: finländska är i allmänhet det dominerande språket både på bingosajter och bingohallar. Undantag kan dock finnas i de delar av Finland där svenskspråkigheten fortfarande är utbredd, främst de sydvästra delarna av landet. Bingovinster är genom EU-lagstiftningen (Finland gick med i EU 1995) skattefria. Reglerna i bingo är detsamma som i Sverige.

Finländarna kan spela onlinebingo på utländska spelsajter, även om det sker med regeringens ogillande. Den bästa onlinebingo-sidan i Finland drivs av PAF, som är ett av tre statliga organ som övervakar den finländska spelmarknaden. EU trycker på för slopat statligt spelmonopol i Finland och i framtiden kommer säkert fler bingosajter att dyka upp i landet. Men just nu är PAF:s stora spelsajt det överlägset bästa alternativet för onlinebingo, och där kan du bland annat spela 90 bollars-bingo.